Ιστορία του Κινηματογράφου Σκοπός των 15θήμερων προβολών είναι η παρουσίαση του κινηματογράφου ως ενός καλλιτεχνικού και κοινωνικού φαινομένου με την προσέγγιση που του αξίζει: ιστορική, τεχνική, κοινωνιολογική, αισθητική. Σε κάθε ταινία παρουσιάζονται οι τρόποι κατασκευής και δόμησης της στην πορεία εξέλιξης του αφηγηματικού κινηματογράφου και, ταυτόχρονα, οι πολλαπλές λειτουργίες της κινηματογραφικής ταινίας που λειτουργεί πρόσκαιρα ή διαχρονικά μέσα στην ιστορική πραγματικότητα. Τα είδη της αλλά και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τα κινήματα και οι σχολές τους. Θα γνωρίσουμε τις συνθήκες που γεννήθηκαν, τους πρωτοπόρους, τη σχέση και τη διαφορά θεάματος και τέχνης αλλά και την επιστημονική τους τοποθέτηση, τους κανόνες και την καινοτομία που πρώτες αυτές δημιούργησαν. Ετσι ερευνάμε καλύτερα τη χρήση του κινηματογράφου ως ιστορικού τεκμηρίου στις κοινωνικές επιστήμες και κατανοούμε καλύτερα τη λειτουργία του κινηματογράφου ως ενός μηχανισμού που άντλησε και επανατροφοδότησε τις σύγχρονες αστικές κοινωνίες με τα χαρακτηριστικά που γνώρισε η ανθρωπότητα. --------------------------------------------------- Το Σπίτι Ασυνάρτητων Υποθέσεων Τέχνης - Ash In Art είναι μη κερδοσκοπικός φορέας τεχνών & πολιτισμού [Kαλλιτεχνικό σχολείο - Eικαστικός χώρος] με αρ. έγκρισης Πρωτοδικείου Αθηνών: 3181/2004. 2003-2019 © Αll rights reserved by Αsh Ιn Αrt®

 

 

Επόμενη εκδρομή

Επόμενη ξενάγηση

Εγγραφή σε μαθήματα

byNG