Μαθημάτα  Τέχνης 2018-2019

 

 

Σπίτι ασυνάρτητων υποθέσων τεχνης. Μαθήματα Σεμινάρια Εκδηλώσεις

Μια μέρα στο ASHINART

Δείτε τα video μας

Μαθήματα Τέχνης

ASHINART Bazaar

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθημάτων Τέχνης

υλοποιείται σε τρία τρίμηνα μέχρι τον Ιούνιο 2019.

 

Εγγραφές γίνονται καθ' όλη την εκπαιδευτική περίοδο, σε νέα και υφιστάμενα τμήματα μαθημάτων και σεμιναρίων. Μπορείτε να ξεκινήσετε από αυτή την εβδομάδα σε ανοιχτά τμήματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (αρχαρίων και μέσου επιπέδου).

Τα μαθήματα Τέχνης είναι διάρκειας 12-18 ωρών ανά τρίμηνο κύκλο, με εβδομαδιαίες συναντήσεις (βλ. φόρμα συμμετοχής) μέχρι τον Δεκέμβριο, Μάρτιο, Ιούνιο όπου γίνονται οι παρουσιάσεις και εκθέσεις ή εκδηλώσεις των τμημάτων. Στην διάρκεια της χρονιάς αναπτύσσονται και μικρότερης διάρκειας καλλιτεχνικών σεμιναρίων.

Επιλέξτε το μάθημα Τέχνης με μηνιαία ή τριμηνιαία συνδρομή σε ένα ή περισσότερα μαθήματα ή σε  με την πιο οικονομική συνδρομή που υπάρχει αλλά και δωρεάν θεωρητικά μαθήματα επιλογής!

 

Εξασφαλίστε την θέση σας σε μαθήματα και σεμινάρια αλλά και στις πολυεπίπεδες εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες  καθ' όλη την διάρκεια της χρονιάς (ξεναγήσεις, εκδηλώσεις, εκδρομές, bazaar, εικαστικές και φωτογραφικές εκθέσεις κ.α.)

 

 

 

 

 

Επόμενη εκδρομή

Επόμενη ξενάγηση

Εγγραφή σε μαθήματα

byNG